Asukkaallemme ohjeita ja tietoa asumiseen

Asumisviihtyvyys on jokaisen taloyhtiön asukkaan yhteinen asia. Haluamme, että jokaisessa asunnossamme viihdytään, rentoudutaan, nautitaan ja eletään. Olemme koonneet muutamia ohjeita, joilla voimme varmistaa jokaisen asukkaan kodin viihtyvyyden. Voit olla meihin yhteydessä, mikäli näistä ohjeista ei löydy kaipaamaasi tietoa.

Huoneiston ulkopuolelle kuuluva äänenpito ja muu häiriötä aiheuttava toiminta on kielletty klo 22-06 välisenä aikana, sekä kaikkina muinakin aikoina, ellei siihen ole saatu naapureiden nimenomaista suostumusta.

Porraskäytävissä ja talon muissa yleisissä tiloissa ei saa oleskella.

Paloviranomaisten määräykset kieltävät kaikenlaisen irtaimen tavaran, myös lastenvaunujen, säilyttämisen porrashuoneissa.

Lemmikkieläimiä ei saa pitää irrallaan kiinteistön alueella eikä ulkoiluttaa lasten leikkipaikoilla. Omistajan on välittömästi siivottava lemmikkieläimensä ulosteet piha-alueelta. Lintujen ruokkiminen pihoilla ja parvekkeilla on kielletty.

Pääsääntöisesti talon ulko-ovet ovat suljettuina klo 21-06. Lukitut ovet avataan vain kiinteistössä asuville henkilöille. Oven avauksesta peritään kulloinkin vahvistettu avausmaksu.

Mattoja ja vuodevaatteita saa tomuttaa vain pihan tuuletustelineillä sekä talon tuuletusparvekkeilla. Asuntojen parvekkeilla saa vaatteita ja mattoja ainoastaan tuulettaa – kaikenlainen tomutus ja pölytys on ehdottomasti kielletty.

Saunavuorolistoja on ehdottomasti noudatettava.

Pesutupien varauslistoja on ehdottomasti noudatettava. Pesutuvan saa varata enintään 4 tunniksi kerrallaan. Kuivat pyykit saa siirtää syrjään naruilta. Muiden kuin säätiön asukkaiden pyykinpesu on kielletty.

Autot saa pysäköidä vain merkityille ja vuokratuille paikoille. Käyttökelvottomat ja käyttämättömät autot on omistajan siirrettävä pois säätiön tontilta tai säätiö tekee sen auton omistajan kustannuksella. Pysäköintialueella saa tehdä vain liikkeelle pääsyn kannalta välttämättömät korjaus- ja huoltotyöt.

Vuokralaisen tulee valvoa, että hänen vieraansa pysäköivät autonsa vieraspaikoille.

Lämmityspistoketta saa käyttää sekä auton moottorin että auton sisätilan lämmittämiseen. Virran johtaminen huoneistosta tai autotallista autoon, lämmityspistokkeen lukitsematta jättäminen ja pistokkeeseen kiinnitetyn johdon irralleen jättäminen ovat hengenvaarallisina ehdottomasti kielletty.

Autotalleja saa käyttää vain auton säilytykseen, huoltoon ja pienehköihin korjauksiin. Bensiiniä, öljyä tms. ei saa laskea lattialle/asfaltille.

Laajalla erilliskeräyksellä pyritään saavuttamaan jätelaissa olevat kierrätystavoitteet ja kierrätysasteen nousu.
Ollinsaarentie 41-47

Kotitalousjäte, biojäte, muovikeräykset, kartonkikeräykset ja paperikeräykset talojen päädyissä. 

Pienmetalli ja lasinkeräys löytyy 45 K-rapun puoleiselta jäteasemalta.

Ollinkehä 2

IJ-talon vieressä autotallirakennuksen päädyssä kotitalousjäte, muovikeräys, kartonkikeräys, paperikeräys, biojäte, pienmetallikeräys sekä lasinkeräys.

Alaparkkipaikoilta löytyy kotitalousjäte, kartonkikeräys, muovikeräys sekä paperinkeräys.

Ollinkehä 4

Kotitalousjäte, biojäte, kartonkikeräys, pienmetallikeräys, lasikeräys, muovikeräys sekä paperikeräys EF-talon edessä

Ollinkehä 6

Kotitalousjäte, kartonkikeräykset ja paperikeräykset talojen päädyissä.

Pienmetallikeräys, biojäte, muovikeräys ja lasinkeräys Ollinkehä 4 EF-talon edessä.

Koulukuja 6

AB-talon edessä kotitalousjäte, kartonkikeräys, paperikeräys, biojäte, lasikeräys, muovikeräys ja pienmetallikeräys.

E-rapun edessä kotitalousjäte, kartonkikeräys sekä paperikeräys.  

Ratsukatu 1

Kotitalousjäte, kartonkikeräykset ja paperikeräykset talojen päädyissä.

Pienmetallikeräys, biojäte, muovikeräys sekä lasinkeräys Ratsukatu 1 R asemalla.

Ouluntie 8-16

Kotitalousjäte, biojäte, kartonkikeräykset ja paperikeräykset ovat 8 ja 16 talojen päädyissä sekä 10 A ja 12 A rappujen kohdalla.

10 talolta löytyy myös lasin, muovin ja pienmetallin keräyspiste.

Huonekalut yms. muut isommat jätteet toimitettava itse Kiiluntien jäteasemalle.

Vuokralainen on vastuussa asuntonsa – myös asuntokohtaiset varasto- ja kylmiötilat – pysymisestä normaalikunnossa. Vuokrasuhteen päättyessä asunto tarkastetaan ja normaalia suuremmasta kulumisesta tai rikkomisista johtuvat korjauskulut peritään vuokralaiselta. 

Omatoiminen lukkojen uudelleensarjoitus, varmuuslukkojen ja -ketjujen sekä ovisilmien asennuttaminen on kielletty. 

Astianpesukoneen omatoiminen kytkeminen vesijohtoverkostoon on ehdottomasti kielletty – ota yhteys toimistoon puh. 050 300 8948. 

Asunnossa tai muualla kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa toimistolle, puh. 050 300 8948. Pikaista korjausta vaativasta viasta tai hätätilanteesta tulee toimistoajan ulkopuolella ilmoittaa päivystysnumeroon, puh. 0400 682 600. 

Ilmastointi- ja patteritermostaattiventtiilien säätöjä ei saa omatoimisesti muuttaa.

Säätiön hallitus on päättänyt huoneistojen tavoitelämpötilaksi keskellä huonetta mitattuna 21 C°.

Pesukonehanan imusuojat, valaisimien kattorasiat, ikkuna-avain ja TV-antennin liitosjohto kuuluvat huoneiston varustukseen.

Vuokrat on ehdottomasti maksettava kunkin kuukauden 7. päivään mennessä, kuten vuokrasopimuksessa on sovittu. Maksun toistuva viivästyminen tai laiminlyönti johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Säätiön taloissa toteutetaan 1.3.1992 lähtien vuokralaisdemokratialakia. Yhteisissä kokouksissa valitut vuokralaisdemokratiaelinten jäsenet välittävät asukkaiden esiinottamia asioita säätiön johdolle ja päinvastoin. Luettelo jäsenistä pidetään talon ilmoitustaululla.

Näiden sääntöjen lieviin ja tahattomiin rikkomuksiin asukkaiden tulisi löytää ratkaisu keskinäisin keskusteluin ja sovitteluin esim. vuokralaisdemokratiaelinten jäsenten apua käyttäen. Vakavammista, tahallisista ja toistuvista rikkeistä sekä erityisesti aineellista vahinkoa aiheuttaneista on aina ilmoitettava toimistoon. Jos vahingon aiheuttajaa ei saada selville, jäävät vahingot asukkaiden yhteisesti vuokrissa maksettaviksi.

Nimettömien häiriöilmoitusten perusteella säätiö ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin.

Päivystävän kiinteistönhoitajan tai vartioliikkeen joutuessa käymään häiriötapauksessa paikan päällä työajan ulkopuolella, veloitetaan kulut häiriön aiheuttajalta. 

Näiden, samoin kuin muiden asumista ohjaavien säädösten ja määräysten rikkomisesta säätiö antaa joko kirjallisen huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai purkaa vuokrasopimuksen rikkomuksen vakavuudesta riippuen. Asunnon haltija on vastuussa kaikkien vuokraamassaan huoneistossa asuvien tai oleskelevien tekemisistä koko kiinteistön alueella. 

Näitä asumisohjeita on jokaisen vuokralaisen noudatettava. 

Näiden ohjeiden lisäksi noudatettavkoon, mitä yleiset lait, asetukset ja kaupungin järjestyssääntö määräävät. 

Häiriötilanteessa toimiminen

Raahen Seudun Asuntosäätiön asumisohjeissa todetaan mm. seuraavaa:

” Huoneiston ulkopuolelle kuuluva äänenpito ja muu häiriötä aiheuttava toiminta on kielletty klo. 22 – 06 välisenä aikana, sekä kaikkina muinakin aikoina ellei siihen ole saatu naapureiden nimenomaista suostumusta.”

Metelöinti on yksi esimerkki yleisimmistä asumisen häiriöistä, mutta tätä ohjetta voidaan soveltaa kaikkiin normaalista asumisesta poikkeaviin häiriötilanteisiin.

Koska RSA:lla ei ole mahdollista valvoa asumisohjeiden noudattamista häiriöiden osalta, jää häiriöistä ilmoittaminen pääsääntöisesti asukkaiden vastuulle. Toivomme vilpittömästi että asukkaat myös näistä häiriöistä ilmoittaisivat; mitä aikaisemmin saamme tiedon häiriöistä, sitä helpompi meidän on niihin puuttua.

Suosittelemme ehdottomasti käyttämään tuota Turvallisuusvartioinnille ilmoittamista yöaikaan sattuvissa häiriötilanteissa. Näin häiriö saadaan rauhoittumaan kohtuuajassa ja RSA saa vartijan kirjallisen raportin tapahtuneesta. Kirjalliset raportit ovat meille erityisen tarpeen siinä vaiheessa jos häiriöistä seuraa häiriöitä aiheuttaneen asukkaan vuokrasopimuksen irtisanominen taikka purkaminen.

HUOM!

Raahen Seudun Asuntosäätiö ja Raahen Turvallisuus-vartiointi ei missään tapauksessa ilmoita häiriöistä ilmoittaneen henkilön nimeä häiriöitä aiheuttaneelle vuokralaiselle.

Yhdessä teemme viihtyisän asuinympäristön!