Palkitsemme pitkäaikaiset asukkaamme

Haluamme panostaa asukkaisiimme ja varmistaa heidän tuntevan olonsa kotoisiksi asunnoissamme. Nykyaikaisten varustelujen ja laadukkaan asunnon lisäksi palkitsemme asukkaamme, jotka ovat asuneet meillä pitkään ja hoitaneet velvoitteensa moitteettomasti. Palkitsemisjärjestelmämme muistaa pitkäaikaista asukastamme taloudellisella palkkiolla. Lue alta tarkemmin. 

Järjestelmän tarkoitus on palkita niitä Raahen seudun asuntosäätiön pitkäaikaisia asukkaita, jotka ovat sekä asuneet kauan RSA:n asunnoissa että hoitaneet moitteitta velvoitteensa vuokranantajaa kohtaan sekä olleet esimerkkinä muille asukkaille vuokrataloyhteisössämme.

Palkitsemisen perusteena on viiden ja kahdeksan vuoden yhtäjaksoinen asuminen Raahen Seudun Asuntosäätiön asunnoissa. Pääsääntönä on, että asukas on asunut samassa asunnossa koko ajan. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös se, että asunto on vaihtunut, mikäli vaihto on tapahtunut perustellusta syystä (vaihto suurempaan/pienempään, vuokranantajasta johtuva syy)

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa palkitsemishetkellä.

Lähtökohtana on se, että asuminen on ollut pääosin moitteetonta.

Häiriökirjeen lähettämiseen johtaneita käytösrikkomuksia ei saa olla yhtään viimeisen vuoden ajalta ja koko asumisajalta niitä saa olla korkeintaan kaksi kappaletta.

Kirjallisen perintäkirjeen lähettämiseen johtaneita vuokranmaksun viivästymisiä ei saa olla viimeisen vuoden ajalta yhtään kappaletta ja vuokranmaksujen täytyy olla ajan tasalla palkitsemishetkellä.

Asunnon kunto tarkastetaan ennen palkitsemista. Tällöin asunnon on oltava sellaisessa kunnossa, että vakuusraha voidaan palauttaa. Normaali asumiseen kuuluva kuluminen toki sallitaan.

Asukkaalla vuokravakuus

Viiden vuoden asumisen jälkeen palautetaan puolet maksetusta vakuusrahasta, mikäli em. palkitsemiskriteerit täyttyvät. Kahdeksan vuoden asumisen jälkeen palautetaan toinen puoli maksetusta vakuusrahasta, mikäli em. palkitsemiskriteerit täyttyvät.

Palkitseminen on mahdollista vain, mikäli vakuusraha on rahana suoritettu. Jos vakuusrahasta on sosiaalitoimen tms. tahon sitoumus, ei vakuusrahaa voida palauttaa.

 

Asukkaalla ei vuokravakuutta

Ne asukkaat, jotka ovat tulleet asumaan ennen vakuusrahakäytännön käyttöönottoa ja em. edellytykset palkitsemiseen täyttyvät, voivat saada vuokrahyvitystä sen määrän, jonka he olisivat ko. asunnosta joutuneet vakuusrahaa maksamaan vakuusrahakäytännön tultua voimaan.

Palkitsemisen vaikutuksesta asumistuen määrään on asukkaan itse sovittava asumistuen maksajan kanssa.

 

Palkitseminen tapahtuu aina asukkaan tekemän hakemuksen perusteella. Hakemuslomakkeet on saatavissa RSA:n toimistosta sekä tulostettavissa tästä.

Asukkaiden palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2012 alkaen.

NÄMÄ SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY RAAHEN SEUDUN ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 20.12.2011.