Asumisneuvontaa Raahessa

Raahen kaupungissa toimii asumisneuvojana Jaana Viitanen

Asumisneuvoja auttaa, opastaa ja ohjaa kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Asumisneuvonta on lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituksena on asiakkaan asumisen turvaaminen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille Raahen kaupungin asukkaille asumismuodosta riippumatta ja on luottamuksellista ja maksutonta.

Asumisen asioita ja kysymyksiä voi esimerkiksi olla
 • Asumisneuvoja tuntee paikkakunnan asuntotarjonnan ja voi auttaa asiakasta etsimään hänelle sopivan asunnon neuvoen asiakasta hyödyntämään asunnonhakupalveluita ja sosiaalista mediaa
 • Asumisneuvoja ohjaa ja neuvoo esim. asuntohakemuksen täyttämisessä sekä asumiseen liittyvien tukien ja etuisuuksien hakemisessa
 • Jos vuokran maksamisessa tulee ongelmia, asukkaan kannattaa olla heti yhteydessä vuokranantajaan tai asumisneuvojaan. Vuokran maksun ongelmiin kannattaa hakea apua mahdollisimman aikaisin. Asumisneuvoja voi auttaa käymään läpi asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, ovatko kaikki mahdolliset tuet ja etuudet haettu ja onko asiakkaalla muiden palveluiden tarvetta. Vuokravelalle kannattaa aina yrittää sopia maksusuunnitelma, mihin saa apua asumisneuvojalta.
 • Palvelutarpeen selvittämisen jälkeen, asumisneuvoja ohjaa tarvittaessa asiakkaan muiden palveluiden piiriin. Asumisneuvoja tuntee palvelujärjestelmän ja tekee asiakkaan suostumuksella yhteistyötä esim. vuokravelkatilanteissa sosiaalipalveluiden tai muiden toimijoiden kanssa.
 • Asumisneuvojan työtehtäviin kuuluu isännöitsijän/vuokranantajan työparina oleminen erilaisten asumisen häiriötilanteiden selvittelyssä ja kuulla häiriötä aiheuttanutta asukasta ja häiriöilmoituksen tehnyttä henkilöä. Tarpeen mukaan asumisneuvoja keskustelee häiriötä aiheuttaneen asukkaan kanssa hyvän vuokratavan periaatteista kuten naapureiden huomioon ottamisesta sekä järjestyssääntöjen ja yleisten käyttäytymissääntöjen noudattamisesta.
 • Häiritsevää elämää voi olla esimerkiksi:
  • kovaääninen musiikin soitto
  • toistuvat tappelun ja huudon äänet
  • vieraiden aiheuttama meteli
  • talon yleisissä tiloissa, kuten rapussa ja pihalla metelöiminen
 • Häiriötilanteissa asumisneuvojan tehtävä on turvata paitsi muiden asumisasumisrauhaa myös pyrkiä siihen, että asukas saa tarvitsemaansa apua häiritsevän käytöksen lopettamiseksi. Tarpeen mukaan asumisneuvoja ohjaa asukkaan oikeiden palveluiden piiriin sekä selvittää asukkaalle mitä mahdollisia toimenpiteitä asukkaalle aiheutuu, mikäli häiriöt jatkuvat.
 • Asukas sitoutuu vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan hoitamaan vuokra-asuntoa huolellisesti. Huolelliseen hoitoon kuuluu säännöllinen siivous, huoneiston puhtaudesta huolehtiminen ja suuren tavaramäärän (palokuorman) välttäminen.
 • Jos herää epäilys, että vuokralainen ei hoida vuokraamaansa asuntoa asianmukaisesti, voi vuokranantaja tehdä asuntoon tarkastuksen sovittuaan vuokralaisen kanssa tarkastuksen ajankohdan ennakolta. Asumisneuvoja voi osallistua huoneiston tarkastuskäynnille esim. vuokranantajan tai isännöitsijän työparina.
 • Huoneiston huono hoito kertoo usein asukkaan heikentyneestä toimintakyvystä. Asumisneuvoja voi käynnillä kartoittaa esim. asiakkaan toimintakykyä, asunnon palokuorman määrää, siivouksen tarvetta ja asiakkaan palveluiden tarvetta. Asumisneuvoja tuntee laajasti alueen eri toimijat ja voi ohjata asiakasta oikeiden palveluiden piiriin. Asumisneuvoja voi asiakkaan luvalla tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa avun saamiseksi asiakkaalle. Asumisneuvoja voi olla myös asiakkaan apuna siivousavun tai palokuorman poistamisen järjestämisessä.
 • Asumisneuvojan työn tavoitteena on ennaltaehkäistä vuokraveloista, asunnon huonosta hoidosta ja häiriöistä johtuvia häätöjä ja asunnottomuutta. Tärkeä työn tavoite on asiakkaan asumisen turvaaminen.
 • Asumisneuvojan ohjauksen tavoitteena on minimoida asiakkaalle aiheutuvia kuluja, eli jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ohjata asiakasta neuvotteleman vuokranantajan kanssa esim. vuokravelalle maksusuunnitelmaa tai ohjata asiakas muiden tarvittavien palveluiden piiriin
 • Häätöuhkatilanteissa asumisneuvoja selvittää asiakkaalle vuokravelkaprosessin tai häätöprosessin kulun ja voi auttaa asiakasta prosessin kaikissa eri vaiheissa.
 • Asumistilanteen päättyessä häätöön, asumisneuvoja voi auttaa vielä silloinkin, jotta häätö toteutuu hallitusti ja asumisen jatko selkiytyy. Asumisneuvoja voi auttaa asiakasta löytämään tukea, jotta tämä saisi oman elämänsä hallintaan.

Muut mahdolliset esille tulevat asiat voi katsoa asumisneuvojan kanssa tapauskohtaisesti.

Asumisneuvonnan tavoite on asumisen onnistuminen ja jatkumisen turvaaminen, asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin, vuokravelkojen selvittely, asunnottomuuden ehkäisy, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentyminen.

OTA YHTEYTTÄ AJOISSA!

Asumisen ongelmatilanteissa on tärkeää ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asumisneuvojaan voi ottaa yhteyttä asiakkaat itse, sosiaalityö, asukkaan läheiset ja muut yhteistyökumppanit.

Asumisneuvojan tavoittaa:

Soittamalla numeroon 044 5069700

Myös tekstari tai WhatsApp-viesti käy

Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaana.viitanen@rsa.fi

Sopimalla tapaamisajan joko RSA:n tai Kummatin toimistolle osoitteisiin: 

Ollinsaarenkuja 1, 92120 Raahe

Ratsukatu 7 B, 92150 Raahe

Asumisneuvojan löytää myös sosiaalisesta mediasta: